Harmonogram vývozu odpadov 2020

Nový harmonogram. Bližšie info viď. v prílohe