Návrh VZN č. 2/2019, ktorým sa mení a doplná VZN č. 3/2014

Bližšie info viď. v prílohe

Priložené súbory