Nový harmonogram zberu odpadov na rok 2019

Bližšie info viď. v prílohe

Priložené súbory