Oznámenie

Daňové priznanie z nehnuteľnosti treba podať do 31. januára 2019.

Týka sa to tých majiteľov, ktorí v roku 2018 kúpili, predali alebo zdedili nehnuteľnosť. 

 

Prosíme majiteľov psov, aby zmeny (prihlásenie/odhlásenie psa z evidencie) nahlásili na obecnom úrade do konca

februára 2019