Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

bližšie info viď. v prílohe

Priložené súbory