Súťaž vo varení gulášu - Gulyásfőző verseny

Samospráva obce Hubice usporiada dňa 15.júna 2019 súťaž vo varení gulášu na miestnom športovom ihrisku

Začiatok súťaže od 11:00 h

Gomba önkormányzata 2019 június 15-én gulyásfőző versenyt rendez a helyi sportpályán

A verseny 11:00 - kor kezdődik

Podrobná informácia a registrácia na obecnom úrade - Bővebb információ és benevezés a községházán

tel.č. 031/5693508, hubice@hubice.sk

 

Registračný poplatok – Benevezési díj 10 €

 

Naši hostia: z maďarskej obce Gomba      Vendégeink: a magyarországi Gombaiak