Voľné pracovné miesto-referent stavebného úradu

bližšie info viď. v prílohe