Výzva na predloženie cenovej ponuky- Modernizácia detského ihriska