Zmeny cestovných poriadkov- Menetrend változás

bližšie info viď. v prílohe