Oznamy

Oznam- Értesítés

Všeobecná lekárka pre dospelých doktorka Milada Gábrišová Štvrtok na Ostrove oznamuje, že pacienti, ktorý navštevovali doktorku Zoru Vajnorskú v Zlatých Klasoch, aby sa u nej hlásili na podpis zmluvy.

A körzeti orvos felnőtteknek Milada Gábrišová Csallóközcsütörtökből értesíti azokat a pácienseket, akik a Nagymagyari Zora Vajnorská  doktornőhöz tartoztak, hogy jelentkezzenek nála az új szerződések aláírására.

Medzinárodný cigánsky ples v X -Bionic Sphere

Medzinárodný cigánsky ples sa nezadržateľne blíži. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť a príďte sa zabaviť do x-bionic® sphere už 31. 1. 2020 od 19:30 hod.

Listová zásielka pre Jarmilu Lesovú

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Jarmilu Lesovú , Hubice   na pošte v Zlatých Klasoch. Oznámenie o uložení zásielky  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené:28.01.2020

Komunálny odpad - Kommunális hulladék

OZNÁMENIE