Oznamy

Listová zásielka

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Jarmilu Lesovú , Hubice   na pošte v Zlatých Klasoch. Oznámenie o uložení zásielky  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené:07.01.2020

Silvestrovský futbal - Szilveszteri foci

Všetkých Vás srdečne pozývajú na tradičný silvestrovský futbalový zápas, ktorý sa uskutoční 31.12.2019 od 10:00 h na miestnom športovom ihrisku.

 

V miestnom pohostinstve Š. Sihelník dňa 31.12.2019 od 10:00 h do 14:00 h sa bude predávať guláš a varené víno. Každého srdečne očakávajú.

(Hubice č. 28)

 

Harmonogram vývozu odpadov 2020

Ďalšie mesiace budú priebežne doplnené. 

A következő hónapok fokozatosan frissítve lesznek.

Oznam - Értesítés

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude od 23.12.2019 do 07.01.2020 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

Starostka obce a zamestnanci Obecného úradu Vám želajú krásne a pokojné vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2020! 

Értesítjük a lakosságot, hogy a községháza 2019.12.23-tól 2020.01.07-ig szabadság miatt szünetel.

Listová zásielka uložená na pošte v Zlatých Klasoch pre Jarmilu Lesovú

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Jarmilu Lesovú , Hubice   na pošte v Zlatých Klasoch. Oznámenie o uložení zásielky  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené:18.12.2019