Oznamy

Rúška do schránok pre seniorov - Védőmaszk a postaládába a nyugdíjasok számára

 Obec bude distribuovať rúška starším obyvateľom. Pôjdeme podľa evidencie obyvateľov obce a začneme tými najstaršími.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách v obci Hubice

Bližšie info viď. v prílohe

Oznámenie z ÚPSVR

Oznamujeme občanom, ktorí sa len teraz vrátili zo zahraničia, kde im bol ukončený pracovný pomer, že počas mimoriadnej situácie za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie úrady práce považujú aj žiadosť zaslanú emailom, alebo poštou v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania. V prípade otázok zavolajte na tel. číslo 031/2440999, alebo ds@upsvr.gov.sk.

Aktualne inforamcie COVID-19

Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu.

1. Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom.

2. Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb- napríklad nákup potravín, do práce, mestskou hromadnou dopravou, nasaďte si rúško, ktoré zakrýva nos aj ústa.

Otváracie hodiny lekárni - Gyógyszertárak nyitvatartása

Otváracie hodiny lekárni - Gyógyszertárak nyitvatartása

Zlaté Klasy - Nagymagyar (pri obecnom úrade - a községháza mellett)

od 16.03.2020 do odvolania - 2020.03.16-tól visszavonásig

Pondelok - Piatok/Hetfő - Péntek: 7:30 - 17:00

 

Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök

od 16:03.2020 do 20.03.2020 - 2020.03.16-tól 2020.03.20-ig

Pondelok, Utorok - Hétfő, Kedd: 8:00 - 14:00

Streda - Szerda: 12:00 - 18:00

Štvrtok, Piatok/Csütörtök, Péntek: 8:00 - 14:00