Oznamy

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Oznamujeme Vám, že Vláda SR v stredu 11. marca 2020 vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území našej krajiny mimoriadnu situáciu dnešným dňom, t.j. 12. marcom 2020 v čase od 06:00 h na celom území Slovenskej republiky.

Oznam - Értesítés

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku. Z toho dôvodu sa v slovenských kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby.

A Szlovák Püspöki Konferencia tiszteletben tartja az új koronavírus szlovákiai jelenlétével összefüggő, tömegrendezvényekre vonatkozó tilalmakat, s ezért az ország katolikus templomaiban az elkövetkező két hétben nem lesznek megtartva a nyilvános istentiszteletek.

Dočasné úložisko odpadu - Ideiglenes szemétlerakó hely

Oznamujeme občanom, že dočasné úložisko odpadu bude dňa 07.03. (v sobotu) otvorené za priaznivého počasia od 11:00 h do 15:00 h.

Értesítjük a lakosságot, hogy az ideiglenes szemétlerakó hely 03.07-én (szombaton) jó idő esetén nyitva lesz 11:00-tól 15:00-ig.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Obec je povinná v zmysle §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2002 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hubice za rok 2019 je 38,37%.

Táto informácia je dôležitá pre určenie sadzby pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov.