Oznamy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: referent stavebného úradu - Obec Dunajksá Lužná

Bližšie informácie viď v prílohe.

Deň obce Hubice

Obecné zastupiteľstvo Vás pozýva 27. augusta 2016 na športové ihrisko Hubice.

 

Program: viď. v prílohe

Informácia o začatom správnom konaní obce Hubice

Informácia o začatom správnom konaní obce Hubice v katastrálnom území Hubice č.j.: 239/2016.

 

Viď. v prílohe.

Zverejnenie dotazníka - bakalárska práca študenta

Ide  o uverejnenie dotazníka, ktorý je súčasťou bakalárskej práce študenta na tému " Fenomén zelených vdov v suburbánnej zóne Bratislavy" na oficiálnych stránkach obce.
V prílohe je potvrdenie, že výskum prebieha pod záštitou katedry Humánnej geografie a demografia, PRIF UK, Bratislava.

Link na dotazník:
https://docs.google.com/forms/d/1kugcHTcVoMWNPt8YhwM9r8ulSsiY-ofGiWtM8QKBASQ/viewform