Rúška do schránok pre seniorov - Védőmaszk a postaládába a nyugdíjasok számára

 Obec bude distribuovať rúška starším obyvateľom. Pôjdeme podľa evidencie obyvateľov obce a začneme tými najstaršími.

Priložené rúško je potrebné pred prvým použitím najprv vyprať načo najvyššej teplote a následne aj prežehliť. Ochranné rúško noste vždy, pokiaľ sa pohybujete mimo svojho bydliska a po každom použití ho odporúčame opätovne vyprať a prežehliť. Iba tak sa zachová čo najvyššia sterilita.

Ďakujeme našim šikovným krajčírkam za pomoc.

Az önkormányzat védőmaszkokat fog kézbesíteni az időseknek. A falu lakosainak nyilvántartása szerint megyünk és a legidősebbekkel kezdjük.

A mellékelt védőmaszkot először a lehető legmagasabb fokon ki kell mosni és utána megvasalni. Ha elhadja otthonát, mindig viseljen védőmaszkot és minden használat  után  javasoljuk kimosni és megvasalni. Csak így lehet fenntartani a legnagyobb sterilitást.

Köszönjük az ügyes varrónők segítségét.