Samospráva

Starosta obce:

 • Mária Horváthová

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 

 •  Attila Szabó  
 •  Ľuboš Bohumel, Ing. 
 •  Juraj Eššek 
 •  Dana Johancsiková 
 • Blažej Nagy 
 •  Ján Tóth 
 •  Juraj Lengyel 

 

Hlavný kontrolór:

 • Mgr. Štefan Radics

 

Pracovníčky obecného úradu:

 •  Bc. Nikola Vršková-  odborná referentka

 

 • Katarína Jamborová - referentka

        

 

 • Bc. Bódis Anita - referentka, Materská dovolenka