O nás

Obec je doložená z roku 1293 ako Gumba, z roku 1948 ako Hubice; marďarsky Gomba, Nemesgomba. Obec sa spomína z roku 1293. Časť patrila viacerým zemianskym rodinám, časť bola kmeňovým majet­kom Gombayovcov, ktorý tu mali opevnený kaštieľ, v roku 1553 Aranyossiovcom, Csorbovcom, Zomorovcom, Molnárovcom, Beelyovcom, v 17. storočí väčšina arci­biskupovi Szelepcsényimu, do 20. storočia tu mal veľ­kostatok Wiener-Welten. V roku 1553 mala obec 7 port, v roku 1828 mala 28 domov a 197 obyvateľov. V roku 1666 tu arcibiskup zriadil manufaktúru na výrobu súkna (ktorá po jeho smrti zanikla), dal vybudovať rybníky a zaviedol rozsiahly chov oviec. Wiener v 19. stor. postavil žrebčín a zaviedol chov koní. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Ma­ďarsku . (Zdroj: www.e-obce.sk)

Oznamy

Výsledky komunálnych volieb 2018

Výsledky komunálnych volieb v Hubiciach dňa 10.11.2018 za starostu:

1. Mária Horváthová 181 hlasov
2. Jozef Hanic 164 hlasov

Výsledky komunálnych volieb v Hubiciach dňa 10.11.2018 do obecného zastupiteľstva:

1. Attila Szabó 214 hlasov 
2. Ľuboš Bohumel, Ing. 180 hlasov

halloween

Bližšie info viď. v prílohe

Zmena: o 17.30 hod sa stretáva v Kultúrnom dome v Hubiciach

                17.30 órakor gyülekező a helyi Kultúrházban

Odpredaj pozemku

Bližšie info viď v prílohe