O nás

Obec je doložená z roku 1293 ako Gumba, z roku 1948 ako Hubice; marďarsky Gomba, Nemesgomba. Obec sa spomína z roku 1293. Časť patrila viacerým zemianskym rodinám, časť bola kmeňovým majet­kom Gombayovcov, ktorý tu mali opevnený kaštieľ, v roku 1553 Aranyossiovcom, Csorbovcom, Zomorovcom, Molnárovcom, Beelyovcom, v 17. storočí väčšina arci­biskupovi Szelepcsényimu, do 20. storočia tu mal veľ­kostatok Wiener-Welten. V roku 1553 mala obec 7 port, v roku 1828 mala 28 domov a 197 obyvateľov. V roku 1666 tu arcibiskup zriadil manufaktúru na výrobu súkna (ktorá po jeho smrti zanikla), dal vybudovať rybníky a zaviedol rozsiahly chov oviec. Wiener v 19. stor. postavil žrebčín a zaviedol chov koní. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Ma­ďarsku . (Zdroj: www.e-obce.sk)

Oznamy

Mikuláš

Oznamujeme rodičom, že poukážky na mikulášske balíčky si môžu prevziať na obecnom úrade počas úradných hodín od 21.novembra 2018 do 07.decembra 2018. Na mikulášske balíčky majú nárok deti od 1 roka do 13 rokov. 

Értesítjük a szülőket, hogy az utalványokat a mikulás csomagra átvehetik a községházán félfogadási időben 2018 november 21 - től 2018 december 7 - ig. A mikulás csomagra 1 éves kortól 13 éves korig jogosultak a gyerekek.