Oznamy

Selektujme správne - Szelektáljunk helyesen

Prosíme občanov, aby selektovali správne! Každý odpad treba umiestniť do správneho kontajnera jednotlivo, nie vo vreciach. Keď nebudeme správne triediť, tým sa obci viac zvýši poplatok za uloženie odpadu.

Kérjük a lakosokat, hogy szelektáljanak helyesen! Minden hulladékot egyenként, nem zsákokban tisztán helyezzünk a megfelelő konténerbe. Ha nem fogunk helyesen szelektálni, akkor a falunak annál magasabb lesz a hulladéktárolási díj.

Čítať ďalej

Upozornenie pred požiarmi v bytových domoch- Figyelmeztetés a tűz ellen a lakóházakban

bližšie info viď. v prílohe

Čítať ďalej

Harmonogram vývozu odpadov 2020

Nový harmonogram. Bližšie info viď. v prílohe

Čítať ďalej

Oznam- Értesítés

Všeobecná lekárka pre dospelých doktorka Milada Gábrišová Štvrtok na Ostrove oznamuje, že pacienti, ktorý navštevovali doktorku Zoru Vajnorskú v Zlatých Klasoch, aby sa u nej hlásili na podpis zmluvy.

A körzeti orvos felnőtteknek Milada Gábrišová Csallóközcsütörtökből értesíti azokat a pácienseket, akik a Nagymagyari Zora Vajnorská  doktornőhöz tartoztak, hogy jelentkezzenek nála az új szerződések aláírására.

Čítať ďalej

Medzinárodný cigánsky ples v X -Bionic Sphere

Medzinárodný cigánsky ples sa nezadržateľne blíži. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť a príďte sa zabaviť do x-bionic® sphere už 31. 1. 2020 od 19:30 hod.

Čítať ďalej